Algemene Ledenvergadering 1 maart

Algemene Ledenvergadering 1 maart

Het bestuur van de vereniging Anders Bezig Zijn (ABZ) nodigt alle leden en donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 maart 2018 om 13.30 uur in Kerkestein aan de  Pastoor Ohllaan 34a in Vleuten. In het ABZ clubblad van februari 2018 vind je meer informatie over de Algemene Ledenvergadering. Tevens vind je daarin de notulen van 2017.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 maart 2017
 3. Secretarieel verslag 2017
 4. Verslag Kascommissie
 5. Financieel verslag 2017
 6. Begroting 2018
 7. Bestuursverkiezing
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Lid van verdienste
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering

 

Over de auteur

Jeroen administrator