Privacy bij A.B.Z.

Privacy bij A.B.Z.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de volksmond privacywet, van kracht geworden. Alle organisaties, die persoonsgegevens vastleggen en beheren, zijn
voortaan wettelijk verplicht inzage te geven in welke gegevens geregistreerd worden en op welke wijze deze informatie beheerd wordt alsmede aan wie deze informatie verstrekt wordt. Een dergelijke verplichting heeft ook het bestuur van ‘Anders Bezig Zijn’ (A.B.Z.), reden waarom wij je uitgebreid willen informeren over welke gegevens van jou als lid van A.B.Z. worden vastgelegd en wie op welke wijze hiervan gebruik maakt.

In het clubblad van oktober 2018 vind je 4 pagina’s met uitgebreide informatie over hoe A.B.Z. omgaat met jouw privacy. Voor vragen mag je altijd contact opnemen!

Over de auteur

Jeroen administrator