Maandelijks archief 13 februari 2018

Sjoel-spektakel in De Schakel van start

Sjoelen in 2018

De Kop van het nieuw jaar is er weer af en het sjoel-spektakel in de Schakel is weer begonnen. Ook in 2018 komen elke dinsdagmiddag om 14.00 uur de dames en heren bijeen om een partijtje te sjoelen. Na een praatje onderling gaat het spel beginnen. Via een loting worden alle deelnemers ingedeeld bij een sjoelbak. De saamhorigheid is bijzonder en ook de gezelligheid viert hoogtij. Zo nu en dan lijkt het een vroege carnaval!

In de pauze is het goed toeven met een drankje en een versnapering. Als de versnaperingen verorbert zijn en de innerlijke mens is voorzien dan gaat alles in stijl verder. Rond half 5 neemt iedereen de benen en gaat voldaan huiswaarts. Op naar de volgende dinsdag waar dan ieder weer fris en fruitig present is.

Eindstand sjoelen 2017

De eindstand van de punten van alle sjoelwedstrijden in 2017 is terug te vinden in het ABZ clubblad van februari 2018! De nummer 1 van 2017 heeft maar liefst 11556 punten gescoord!

Oplossing puzzel december 2017

De oplossing van de puzzel van december 2017 is:

Ik heb de liefde kunnen vangen en die in deze fles gedaan, 
Laten we proosten op het leven en gelukkig verder gaan.

De drie prijswinnaars van deze maand worden bekend gemaakt in het ABZ clubblad van februari 2018! Natuurlijk vind je in dat nummer weer een nieuwe puzzel!

Algemene Ledenvergadering 1 maart

Het bestuur van de vereniging Anders Bezig Zijn (ABZ) nodigt alle leden en donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 maart 2018 om 13.30 uur in Kerkestein aan de  Pastoor Ohllaan 34a in Vleuten. In het ABZ clubblad van februari 2018 vind je meer informatie over de Algemene Ledenvergadering. Tevens vind je daarin de notulen van 2017.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 maart 2017
 3. Secretarieel verslag 2017
 4. Verslag Kascommissie
 5. Financieel verslag 2017
 6. Begroting 2018
 7. Bestuursverkiezing
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Lid van verdienste
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering